Har du precis som många andra konstaterat att du inte riktigt har behov av en helt egen båt? Då kan det vara ett smart alternativ att dela en båt med andra som har samma inställning.

Allt underhåll och hantering av båten tar vi hand om, så att ni som delar båt bara behöver planera nästa resmål på sjön.

AKTUELLA båtar

Just nu söker dessa båtar delägare.
Läs mer om kostnaderna och detaljer under respektive båt.

Att deläga båt

Som andelsägare av båt i Boat Club får du det bästa av två världar. Egen båt men till en femtedel av priset och med en femtedel av underhållskostnaden. Dessutom har du alltid support på sjön och med fullservice av båten.
Nautilus tar hand om förvaltningen av båten och planerar och hanterar servicear, underhåll, etc, etc.
Vi ser till att du har en förberedd, upptankad och startklar båt när du ska ut på sjön. När du återvänder tar vi hand om städningen, tankning och eventuellt fix. 

Fördelning av tid
Perioden vecka 25 till 34 fördelas lika mellan delägarna. Dvs två veckor vardera, som kan bokas sammanhängande eller som 2 separata veckor. Veckorna väljs av delägarna enligt rullande turordning. Delägare X väljer först, sedan som 5:a, 4:a, 3:a, 2:a i ordning… Första året med båten blir denna ordning enligt samma ordning som delägarskapen köpts.
Övrig tid av året bokas tid med båten spontant, max 2 tillfällen i taget om vardera max 7 dagar. 
Båten är redo för användning från senast 3e helgen i april till sista oktober, eller längre om så önskat av minst 3 delägare och om klimatet tillåter det.

Boat Club
Som delägare till båt hos Nautilus ingår även ett medlemskap som ger tillgång till rabatter och förmåner hos våra partners likväl som på våra egna båtar och produkter om du tex skulle vilja hyra vattenskoter eller bastuflotte.

Ekonomiskt upplägg

Båten säljs i 5 andelar om vardera 20% andel i båten och med 20% ansvar för driftskostnader. Det är möjligt att köpa fler än en andel. Andelarna kan säljas när som helst. Övriga andelsägare och Nautilus har då förtur att köpa andel om de så önskar, men har inget krav att göra så, samt att de ska godkänna den nya andelsägaren. Båten kan inte användas som säkerhet/pant för kredit, utan alla andelar köpes/säljes kontant.

Kostnaden för att förvalta båten sätts som ett årsbelopp där allt nedan är inkluderat. Förvaltningsavgiften betalas halvårsvis till Nautilus.

 • bryggplats
 • försäkring
 • städning efter varje båttur
 • fritt lån av tex jolle eller SUP till båten
 • Maritime assistance
 • Premium Assistance
 • vinterförvaring
 • Fullservice (se spec nedan)

Är du intresserad av liknande upplägg för ditt företag kontakta oss så berätta vi mer! 

Uthyrning
Om du inte vill/kan använda din tid med båten kan Nautilus hyra ut den till tredje man.
Läs mer om vår uthyrning här. 

Polering båt

Fullservice

Allt underhåll och hantering av båten tar vi hand om, så att ni som delar båt bara behöver planera nästa resmål på sjön.

 • löpande tvätt vid bryggan
 • vinterförvaring
 • auktoriserad motor- och drev-service
 • vinterkonservering
 • underhåll av batterier
 • polering av hela båten
 • bottenmålning