Båtarna är Nautilus egna eller privatpersoners båtar som vi förvaltar.
Det är vår personal som visar och besiktar båten tillsammans med dig.

Alla båtar är kvalitetskontrollerade och du har alltid support på telefon eller på plats om någonting skulle inträffa.