EN/ SV Logga In

Moderna motor - och segelbåtar som är färdigutrustade med GPS, flytvästar, porslin, sängkläder och all nödvändig utrustning.

Hur lång respektive bokning kan vara är bestämt av båttypen. Små båtar kan bokas 1 dag i taget, större båtar upp till 7 dagar per bokning. Utöver de planerade bokningarna kan du alltid spontan-boka de närmaste 3 dygnen.

Vi behandlar din begäran...